21/05/2022 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh tạo hoá

Tác giả: Bùi Kỷ - 裴杞

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 16/02/2019 21:16

 

Đá xanh như nhuộm, nước như lọc,
Cỏ cây hoa lá dệt như vóc.
Trời quang mây tạnh, gió hiu hiu,
Ai thấy cảnh này mà chẳng yêu.
Mới biết hoá công tay khéo vẽ,
Không mực không thuốc mà đủ vẻ.
Tay người điểm xuyết ra nước non,
Bể cạn non bộ nhỏ con con.
Sao bằng tiêu dao cùng tạo hoá,
Bốn mùa phong cảnh thật không giả.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1949

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kỷ » Cảnh tạo hoá