22/07/2024 13:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Non nước bi hùng

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/09/2021 09:13

 

Trúc nam sơn vẫn chưa tàn
Trầu cau
còn
đợi nắng vàng
chiều hôm
Áo bà ba dọc đường thôn
Che nghiêng nón lá
giữ
hồn nước non.

Quê hương
kẻ mất người còn
Bạch Đằng
Như Nguyệt
vẫn còn tiếng vang
Hôm nay
“tiếng gọi Bình Than”…
Vọng về khi giặc xâm lăng biên thuỳ.

Từ
Thăng Long
đến
Ba Vì
Chi Lăng
Vạn Kiếp dấu ghi kiêu hùng
Lòng dân
một mối đau chung
Nhìn
quê hương
cảnh não nùng thương tâm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Non nước bi hùng