02/10/2022 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề
遊扶董天王廟有感而題

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2017 15:09

 

Nguyên tác

三載潛龍世未知,
一朝奮起大事為。
金仙破虜天聲震,
鐵馬騰空古今奇。
越甸乾坤留偉跡,
殷郊草木識余威。
至今祠宇叢風動,
猶想當年得勝歸。

Phiên âm

Tam tải tiềm long thế vị tri,
Nhất triêu phấn khởi đại sự vi.
Kim tiên phá lỗ thiên thanh chấn,
Thiết mã đằng không cổ kim kỳ.
Việt điện kiền khôn lưu vĩ tích,
Ân giao thảo mộc thức dư uy.
Chi kim từ vũ tùng phong động,
Do tưởng đương niên đắc thắng quy.

Dịch nghĩa

Rồng náu ba năm, đời chưa ai biết
Một sớm vùng dậy làm nên sự việc phi thường
Roi vàng phá giặc thay tiếng trời thét vang
Ngựa sắt bay lên không, để lại dất vết cũ kỳ lạ
Trời đất cõi Việt còn mãi công lao lớn
Cây cỏ đất Ân cũng khiếp uy phong vang dội
Đến nay, ở nơi đền miếu, mỗi khi có gió thông reo
Còn tưởng như năm nào thắng trận trở về

Bản dịch của Vũ Đình Liên

Rồng nấp ba năm ai biết chi
Vùng lên một sớm tỏ thiên uy.
Roi vàng phá giặc, trời rung động,
Ngựa sắt đè mây, chuyện cổ kỳ.
Đất Việt non sông, thành tích kể,
Cõi Ân cây cỏ diệu công nghe,
Thông reo, gió thổi nơi đền miếu,
Tưởng thấy Thiên Vương đại thắng về.
Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề