01/08/2021 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố em đi đến sông Ngân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 17:12

 

Đố em đi đến sông Ngân,
Bắt con vịt nước đang ăn giữa dòng?
- Đố anh đi đến chân trời,
Bẻ hoa quế đỏ, ghẹo người cung trăng?
Khảo dị:
Đố ai lên đến sông Ngân,
Bắt con vịt nước mà ăn con cá trời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố em đi đến sông Ngân