12/08/2022 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng thành viên văn địch
奉誠園聞笛

Tác giả: Đậu Mâu - 竇牟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2016 07:09

 

Nguyên tác

曾絕朱纓吐錦茵,
欲披荒草訪遺塵。
秋風忽洒西園淚,
滿目山陽笛裏人。

Phiên âm

Tằng tuyệt chu anh, thổ cẩm nhân,
Dục phi hoang thảo phỏng di trần.
Thu phong hốt sái Tây Viên[1] lệ,
Mãn mục “Sơn Dương địch[2]” lý nhân.

Dịch nghĩa

Ông đã từng treo ấn từ quan, quăng bỏ nệm gấm,
Ta vạch cỏ cây hoang dại tìm nhà xưa của ông.
Gió thu làm ta rơi lệ ở Tây Viên,
Trước mắt như thấy rõ tác giả bài “Sơn Dương địch”.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng từ quan, từng quăng nệm gấm
Vạch cỏ hoang tìm ngắm nhà xưa
Gió thu chợt lệ như mưa
Tưởng như trước mắt hương thừa Sơn Dương.
Lời chú của tác giả: “Viên, là nhà cũ của quan thị trung họ Mã”. Quan thị trung họ Mã không rõ thân thế, có thể là bạn thân của tác giả đã bị quyền thần giết và cơ nghiệp nay đã tan nát.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Khu vườn to đẹp thiết lập từ đời Tuỳ ở Lạc Dương. Nhà Tuỳ đổ, vườn cũng bị phế bỏ. Trong bài Tây Viên chỉ nhà cũ của họ Mã.
[2] Thời Tam Quốc, ba người nước Nguỵ là Hướng Tú, Kê Khang và Lã An kết bạn thân thiết. Tư Mã Chiêu giết Khang và An, Tú ở Sơn Dương nghe thổi tiêu khóc bạn mà làm ra bài Tư cựu phú, người đời sau gọi bài này là Sơn Dương địch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Mâu » Phụng thành viên văn địch