07/07/2022 14:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bọ rùa
Жук

Tác giả: Agnia Barto - Агния Барто

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 27/04/2015 09:18

 

Nguyên tác

Мы не заметили жука
И рамы зимние закрыли,
А он живой, он жив пока,
Жужжит в окне,
Расправив крылья…
И я зову на помощь маму:
- Там жук живой!
Раскроем раму!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chúng mình chẳng thấy bọ rùa
Mùa đông sang, mình đóng cửa.
Nhưng chú sống kìa, rất khoẻ,
Cứ kêu vù vù không mỏi,
Cánh dang đập mãi không thôi!
Và tớ chạy đi gọi mẹ:
– Bọ rùa còn sống mẹ ơi,
Ta mở cửa ra mẹ nhé!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Agnia Barto » Bọ rùa