25/02/2021 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vỡ vần

Tác giả: Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/06/2008 02:04

 

Vẩn vơ nhặt những vỡ vần
Yêu anh em gọi trăm lần “Anh yêu”

Những vần đã vỡ một chiều
Dùng tình chắp lại được nhiều tứ thơ
Em se một sợi chỉ mơ
Thêu vào thơ chữ “nhớ”- “chờ”… gửi anh!

Chỉ là bằng trắc mong manh
Bao nhiêu lỡ - dở - vỡ … thành vẹn nguyên!
Tặng Mai Hoa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuỵ Anh » Vỡ vần