20/01/2022 06:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chữ khuya (I)

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/01/2009 02:42

 

Tình đã hạ huyền tâm chưa tắt
Mắt còn cài đặt chữ long lanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Chữ khuya (I)