01/07/2022 17:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Như Thiết thuỷ
渡如鐵水

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 05:38

 

Nguyên tác

四顧閭閻景入圖,
茫茫野水一橫舟。
鏡涵漢表疑霞落,
碑湧波間見石浮。
征旆爲承天子詔,
睨軺只解將軍遊。
登高按劍舒長眺,
萬嶺雲邊是上游。

Phiên âm

Tứ cố lư diêm cảnh nhập đồ,
Mang mang dã thuỷ nhất hoành chu.
Kính hàm Hán biểu nghi hà lạc,
Bi dũng ba gian kiến thạch phù.
Chinh bái vị thừa thiên tử chiếu,
Nghễ diêu chỉ giải tướng quân du.
Đăng cao án kiếm thư trường diểu,
Vạn lĩnh vân biên thị thượng du.

Dịch nghĩa

Thôn xóm tứ bề, cảnh như bức vẽ
Mênh mông đồng nước, một bến đò ngang
Mảnh kính ngậm sông Ngân, coi ngỡ ráng sa
Tấm bia nhô mặt sóng, thấy như đá nổi
Hàng cờ đi, bởi vâng chiếu thiên tử
Nhìn xe ngựa chỉ hiểu tướng quân đi
Lên cao chống kiếm, buông mắt nhìn xa
Muôn ngọn núi bên mây là miền thượng du

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Bốn mặt làng thôn, bức hoạ đồ
Mênh mông đồng nước, một con đò
Dòng Ngân ráng nổi, gương ngời loá
Mặt sóng bia nhô, đá lập lờ
Cờ ruổi, chính vì vâng ngự chiếu
Xe đi, luống tưởng cuộc vân du
Lên cao, chống kiếm nhìn xa tít
Muôn ngọn trùm mây, ấy thượng du
Như Thiết chưa rõ vị trí ở đâu.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển 1), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Độ Như Thiết thuỷ