27/01/2022 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô đài trúc chi từ kỳ 07
蘇台竹枝詞其七

Tác giả: Tiết Lan Anh, Tiết Huệ Anh - 薛蘭英,薛蕙英

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2021 06:24

 

Nguyên tác

楊柳青青楊柳黃,
青黃變色過年光。
妾似柳絲易憔悴,
郎如柳絮太顛狂。

Phiên âm

Dương liễu thanh thanh dương liễu hoàng,
Thanh hoàng biến sắc quá niên quang.
Thiếp tự liễu ti dị tiều tuỵ,
Lang như liễu nhứ thái điên cuồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dương liễu xanh rồi vàng mau đổi,
Xanh thành vàng hết vội tuổi xuân.
Dễ héo hon thiếp như tơ liễu,
Chàng giống bông múa điệu điên cuồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Lan Anh, Tiết Huệ Anh » Tô đài trúc chi từ kỳ 07