20/01/2021 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tình tôi viết cho Nga

Tác giả: Đồng Đức Bốn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 17:00

 

Bên nhau sà sã suốt ngày
Vừa đi nửa bước đã đầy nhớ thương
Thế mà xa một ngày đường
Trời long đất lở dễ thường cũng nên

Thế mà nhớ, thế mà quên
Thế mà thép cũng phải mềm trong thơ
Thế mà nửa cứ bơ vơ
Để thương không hết ngẩn ngơ cái buồn
Hà Nội, tháng 6 năm 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồng Đức Bốn » Thơ tình tôi viết cho Nga