16/06/2021 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ nhất là tội đeo gông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2020 15:04

 

Thứ nhất là tội đeo gông,
Thứ nhì đất Bưởi nằm không có màn.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thứ nhất là tội đeo gông