03/08/2021 18:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy cố viên kỳ 1
歸故園其一

Tác giả: Nguyễn Phu Tiên - 阮孚先

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 20:26

 

Nguyên tác

生還今日到鄉閭,
風景淒涼豈復初。
寒樹杜鵑鳴不已,
野花蝴蝶落紛如。
空庭蟻隊排行陣,
敗壁蝸涎走篆書。
恨不得歸歸又恨,
斕斑雙淚暮天餘。

Phiên âm

Sinh hoàn kim nhật đáo hương lư,
Phong cảnh thê lương khởi phục sơ.
Hàn thụ đỗ quyên minh bất dĩ,
Dã hoa hồ điệp lạc phân như.
Không đình nghĩ đội bài hành trận,
Bại bích oa tiên tẩu triện thư.
Hận bất đắc quy quy hựu hận,
Lan ban song lệ mộ thiên dư.

Dịch nghĩa

Được sống trở về, hôm nay đến xóm quê,
Phong cảnh thê lương, đâu được như ngày xưa!
Trong bụi cây lạnh, tiếng đỗ quyên kêu không dứt;
Bên khóm hoa dại, bướm bay lả tả như rơi.
Sân vắng, đàn kiến xếp hàng bày trận;
Vách đổ, sên bò nước dãi vẽ hình chữ triện.
Hận không được trở về, trở về lại càng thêm hận,
Hai hàng lệ tuôn, hoa mắt nhìn trời tối đã lâu.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sống về quê cũ buổi hôm nay
Phong cảnh thê lương khác mọi ngày
Lạnh lẽo lùm cây quyên mải gọi
Hắt hiu hoa cỏ bướm lười bay
Sân quang, lũ kiến giăng hàng khắp
Vách đổ, đàn sên vẽ chữ đầy
Hận chẳng được về, về chất hận
Hai dòng lệ chảy, tối nào hay
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phu Tiên » Quy cố viên kỳ 1