09/12/2022 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 2
奉陪鄭駙馬韋曲其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 18:21

 

Nguyên tác

野寺垂楊裏,
春畦亂水間。
美花多映竹,
好鳥不歸山。
城郭終何事,
風塵豈駐顏。
誰能共公子,
薄暮欲俱還。

Phiên âm

Dã tự thuỳ dương lý,
Xuân huề loạn thuỷ gian.
Mĩ hoa đa ánh trúc,
Hảo điểu bất quy sơn.
Thành quách chung hà sự.
Phong trần khởi trú nhan.
Thuỳ năng cộng quân tử,
Bạc mộ dục câu hoàn.

Dịch nghĩa

Chùa vùng quê ẩn dưới rặng thuỳ dương,
Mùa xuân ruộng tràn trề nước.
Nhiều hoa đẹp dưới ánh trúc,
Các chim quí đã không trở về núi.
Thành quách cuối cùng dùng làm gì,
Gió bụi há có giữ mãi được sắc mặt.
Ai là kẻ cùng với quý ông,
Chiều tàn đều muốn ra về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chùa quê ẩn bụi liễu,
Vườn xuân nước tràn trề.
Hoa xinh rạng ánh trúc,
Chim quí cứ ở lì.
Thành quách làm gì được,
Gió bụi chẳng nể chi.
Ai kẻ cùng công tử,
Trời chiều muốn quay về.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 2