04/08/2020 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa sa lác đác gió tạt vô thành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:41

 

Mưa sa lác đác gió tạt vô thành,
Đôi ta chồng vợ, ai dỗ dành đừng xiêu.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mưa sa lác đác gió tạt vô thành