20/01/2022 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cháy

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 18/06/2008 00:36

 

Chín tầng khói trực thăng phun cứu hoả
Giấy vàng thư chất hoá lửa càng cao
Gió Lào nổi
         mắt cầu sao giải hạn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Cháy