28/11/2022 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiệp dư oán
婕妤怨

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:28

 

Nguyên tác

花枝出建章,
鳳管發昭陽。
借問承恩者,
雙蛾幾許長。

Phiên âm

Hoa chi xuất Kiến Chương[1],
Phượng quản phát Chiêu Dương[2].
Tá vấn thừa ân giả,
Song nga kỷ hứa trường.

Dịch nghĩa

Cành hoa rời khỏi cung Kiến Chương
Tiếng sáo trúc vang lên từ cung Chiêu Dương
Thử hỏi người đang được hưởng ơn vua
Đôi mày ngài có dài bằng ta không

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Hoa xuân bỏ vắng Kiến Chương
Xôn xao đàn sáo Chiêu Dương dập dìu
Đó ai đang được cưng chiều
Chẳng hay nhan sắc mỹ miều đến đâu.
"Tiệp dư oán" là tên ca khúc người đời đặt ra để tiếc thương Ban tiệp dư. Nàng họ Ban đã đẹp người lại có văn tài. Ban đầu Hán Thành Đế tuyển vào cung, sủng ái phong chức tiệp dư (vị ngang thương khanh, tước ngang liệt hầu). Khi có chị em Triệu Phi Yến, vua lạnh nhạt với nàng. Họ Ban lui về Đông cung làm thơ, phú tự thương cho đời mình.

[1] Tên cung điện Hán Thành Đế ở.
[2] Tên cung điện Triệu Phi Yến ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Tiệp dư oán