29/05/2022 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 7
7

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 12/02/2011 00:34

 

Nguyên tác

Deliver me from my own shadows, my lord, from the wrecks and confusion of my days.
For the night is dark and thy pilgrim is blinded,
Hold thou my hand.
Deliver me from despair.
Touch with thy flame the lightless lamp of my sorrow.
Waken my tired strength from its sleep.
Do not let me linger behind counting my losses.
Let the road sing to me of the house at every step.
For the night is dark, and thy pilgrim is blinded.
Hold thou my hand.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Hãy giải thoát tôi ra khỏi hình bóng của riêng tôi, Đức Chúa Trời, ra khỏi những thất vọng và lầm lạc của đời tôi.
Bởi đêm là bóng tối và người hành hương của người bị đui mù.
Người hãy nắm lấy tay tôi.
Người hãy giải thoát cho tôi ra khỏi nỗi tuyệt vọng.
Hãy thắp lên ngọn đèn phiền muộn leo lét của tôi bằng ngọn lửa của người.
Hãy đánh thức sức mạnh mệt mỏi của tôi ra khỏi giấc ngủ của nó.
Đừng để tôi chần chừ sau những mất mát của tôi.
Hãy để con đường cất lời ca cho tôi về ngôi nhà theo mỗi bước chân đi.
Bởi đêm là bóng tối và người hành hương của người bị đui mù.
Người hãy nắm lấy tay tôi.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 7