19/05/2021 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh nhân oán
征夫怨

Tác giả: Vương Dã - 王野

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 03:15

 

Nguyên tác

黃雲白草沒燕山,
百戰空存兩鬢斑。
不識征夫三十萬,
幾人生入玉門關。

Phiên âm

Hoàng vân bạch thảo một Yên San,
Bách chiến không tồn lưỡng mấn ban.
Bất thức chinh phu tam thập vạn,
Kỷ nhân sinh nhập Ngọc Môn quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Yên San cỏ trắng mây vàng
Đánh nhau trăm trận tóc loang lổ màu
Ba mươi vạn khách chinh phu
Mấy người còn sống trở về Ngọc Quan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Dã » Chinh nhân oán