23/09/2020 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Dữu Tín tập
讀庾信集

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/05/2014 16:30

 

Nguyên tác

四朝十帝盡風流,
建業長安兩醉遊。
唯有一篇楊柳曲,
江南江北為君愁。

Phiên âm

Tứ triều thập đế tận phong lưu,
Kiến Nghiệp, Trường An lưỡng tuý du.
Duy hữu nhất thiên “Dương liễu khúc[1]”,
Giang Nam, Giang Bắc vị quân sầu.

Dịch nghĩa

Làm quan bốn triều, trải 10 vua, cao sang quyền quý,
Ở Kiến Nghiệp hay Trường An cũng coi như cuộc chơi say sưa.
Có điều bài “Dương liễu khúc” của ông,
Làm cho người dù ở Giang Nam hay Giang Bắc cũng buồn cho ông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bốn triều đại, mười vua kế tiếp
Dù Trường An, Kiến Nghiệp cũng say
Riêng bài “Dương liễu khúc” này
Giang Nam, Giang Bắc vì ai mà sầu
Dữu Tín (513-581) tự Tử Sơn, quê Tân Dã đời Nam Bắc triều. Năm 555, đang làm quan với nhà Lương ở Kiến Nghiệp thuộc Nam triều, ông phụng mệnh đi sứ Tây Nguỵ ở Trường An thuộc Bắc triều. Tới đây, ông bị giữ lại vì Lương và Tây nguỵ đang có chiến tranh, nhưng vẫn được quan chức. Nhà Tây Nguỵ mất, các nhà khác kế tục ở Bắc triều vẫn phong quan chức cho ông cho tới khi ông mất. Tính ra, ông làm quan với bốn triều đại thuộc Nam triều là Tống, Tề, Lương, Trần, và trải qua 4 ông ở Nam triều với 6 ông ở Bắc triều.

[1] Tức bài Dương liễu ca, trong Dữu Tử Sơn tập. Ông quan niệm dù có làm quan cho Bắc triều, ông vẫn là người của Nam triều và tỏ nỗi niềm nhớ thương cố quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Độc Dữu Tín tập