14/08/2020 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi anh đi đường cái quan (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 16:18

 

Hỡi anh đi đường cái quan,
Lại đây em thở em than vài lời:
“Anh là quân tử ở đời,
Thì anh đừng tưởng những lời nguyệt hoa.”
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi anh đi đường cái quan (I)