20/01/2022 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi
楊柳枝

Tác giả: Hàn Tông - 韓琮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 09:24

 

Nguyên tác

梁苑隋堤事已空,
萬條猶舞舊春風。
那堪更想千年後,
誰見楊花入漢宮。

Phiên âm

Lương uyển Tuỳ đê sự dĩ không,
Vạn điều do vũ cựu xuân phong.
Na kham cánh tưởng thiên niên hậu,
Thuỳ kiến dương hoa nhập Hán cung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vườn Lương cùng đê Tuỳ tan úa
Gió xuân, cành vẫn múa điệu xưa
Ngàn năm sau còn đâu huyền thoại
Cung Hán ai nhập liễu đang mùa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Tông » Dương liễu chi