31/03/2023 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyết mà tròn

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2016 09:32

 

Xưa nay hay lẽ khuyết tròn
Khen chê, xấu tôtvis von miệng đời
Mấy ai suy ngẫm mười mươi
Tốt xấu tiềm ẩn thời thời khó phân
Thông thường tương ứng quả nhân
Trong ngoài đều xấu, khuyết phần đương nhiên
Hoặc là điều tốt hiện tiền
Ngoài trong cân xứng, phước duyên nối vần
Dòng đời cũng lắm phù vân
Ba chìm bảy nổi, phong trần éo le!
Ngoài tròn, trong khuyết ủ ê
Sớm khen, tối lại trách chê lắm điều
Ngược lại, ngoài khuyết buồn hiu
Nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều hy sinh!
Mẹ cha, bằng hữu, đệ huynh
Xưa nay vô lượng ân tình sẻ chia
Khuyết tròn, tròn khuyết sơn khê
Nghĩa nhân đầy đặn đi về tháng năm
Mỗi người có ánh trăng rằm
Tự soi, tự chiếu đức tâm rạng ngời!
Long lanh, hiền đẹp tuyệt vời
Khéo tu, khéo dưỡng khuyết rồi đi qua
Đến khi lẽ trọn thăng hoa
Tướng tánh an tịnh, chan hoà ngoài trong
Nữ nam, già trẻ tuơi hồng
Khuyết Mà Tròn, pháp tịnh không nhiệm màu!
Trọng Xuân Quý Tỵ - 2013

Nguồn: Khuyết mà tròn, Thích Giác Toàn, NXB Tôn giáo, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Khuyết mà tròn