16/06/2021 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trong lễ hội...”

Tác giả: Trần Đình Nhân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 13:26

 

Trong lễ hội kẻ cười người khóc
Trong nỗi buồn có nhỏ nhoi tôi
Nguồn: Trần Đình Nhân, Tôi và than (thơ), NXB Vẫn học, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Nhân » “Trong lễ hội...”