16/08/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đôi chim bồ câu trên cành đỏng đảnh”
“Two doves upon the selfsame branch”

Tác giả: Christina Rossetti

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/12/2021 08:14

 

Nguyên tác

Two doves upon the selfsame branch,
Two lilies on a single stem,
Two butterflies upon one flower:--
O happy we who look on them.

Who look upon them hand in hand
Flushed in the rosy summer light;
Who look upon them hand in hand
And never give a thought to night.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đôi chim bồ câu trên cành đỏng đảnh,
Huệ trắng hai nhành trên một thân cây,
Trên một đoá hoa đôi bướm vờn bay: -
Ô hạnh phúc mà người ta trông thấy.

Ai ngắm họ tay cầm tay thân ái
Rực rỡ trong ánh sáng buổi hạ hồng;
Ai nhìn họ đang tay ấp tay nồng
Và đừng bao giờ nghĩ về đêm tối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christina Rossetti » “Đôi chim bồ câu trên cành đỏng đảnh”