12/08/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc Phòng công trì nga
得房公池鵝

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:04

 

Nguyên tác

房相西亭鵝一群,
眠沙泛浦白於雲。
鳳凰池上應回首,
為報籠隨王右軍。

Phiên âm

Phòng tướng tây đình nga nhất quần,
Miên sa phiếm phố bạch ư vân.
Phụng hoàng trì thượng ưng hồi thủ,
Vi báo lung tuỳ Vương Hữu Quân[1].

Dịch nghĩa

Tại đình phía tây của Phòng tướng quân có một bầy thiên nga,
Ngủ nơi bãi, chơi trên bến, lông trắng như tuyết.
Trên ao Phượng hoàng muốn quay đầu lại,
Xin báo có cái lồng đi theo sau ông Vương Hữu Quân đó.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đình tây ông Phòng, ngỗng cả bầy,
Ngủ bến, lội nước, trắng như mây.
Trên ao Phượng hoàng ưng quay cổ,
Có lồng theo ông Vương đến đây.
(Năm 763)

Phòng tướng quân tức Phòng Quản.

[1] Tức Vương Hy Chi 王羲之 (321-379), một nhà thư pháp nổi tiếng với điển tích Hoán nga 換鵝 (đổi lấy thiên nga). Vương Hy Chi thích thiên nga, nhờ quan sát động tác của hai bàn chân thiên nga khi bơi mà ông hoàn thiện nét bút. Có một đạo sĩ ở Sơn Dương muốn nhờ Vương Hy Chi viết bộ sách của mình, tên là Hoàng đình kinh 黃庭經 dưới dạng thiếp. Biết được sở thích của Vương Hy Chi, đạo sĩ mang tặng ông một đàn thiên nga. Nhờ vậy Vương Hy Chi hoàn thành tốt đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đắc Phòng công trì nga