16/04/2024 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đế đống 2
蝃蝀 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:54

 

Nguyên tác

朝隮于西,
崇朝其雨。
女子有行,
遠兄弟父母。

Phiên âm

Triêu tê vu tây,
Sùng triêu kỳ vũ
Nữ tử hữu hành
Viễn huynh đệ phụ mỗ (mẫu).

Dịch nghĩa

Buổi sớm mai cái mống mọc ở phương tây,
Thì đến trưa ắt mưa tạnh.
Người con gái gả về nhà chồng,
Thì phải xa cả anh em cha mẹ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ở phương tây sáng thì mống lộ,
Trận mưa này đến ngọ tạnh thôi.
Phận con gái gả theo người,
Anh em cha mẹ đồng thời lìa xa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

tê: thăng lên. Theo Chu Lễ, mặt trời có 10 khí sáng, khí sáng thứ 9 gọi là tê, chú thích là cái mống, vì rằng cái mống hốt nhiên mà thấy như từ dưới thăng lên cao.
sùng: trọn dứt, từ sáng sớm đến buổi trưa gọi là trọn buổi mai. Nói rằng đang mưa mà thấy mống hiện lên là thì trận mưa ấy chỉ hết buổi mai là tạnh. Vì rằng cái khí dâm tà có hại cho sự điều hoà âm dương. Tục bây giờ nói mống có thể làm dứt trận mưa, tin là như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đế đống 2