16/08/2020 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu thì nói một khôn mười

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2016 10:26

 

Giàu thì nói một khôn mười,
Khó tôi nói chả được lời nào khôn.
Nghèo nói như giỏ hỏng trôn,
Giàu nói như bạc bỏ hòm chẳng lay.
Khó sao khó nói thế này,
Đầy nhà công nợ lại hay eo xèo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu thì nói một khôn mười