06/12/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Nguyễn Văn Quyên bài 2

Tác giả: Dương Lâm - 楊琳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 22:48

 

Gặp nước Lê thần hát Thức vi[1],
Cương thường càng giữ lúc lưu ly.
Mười năm lúc ấy còn mong nước,
Bảy thước thân này sá tiếc chi.
Giục tước giận vì không có lễ,
Nghe quyên sầu nỗi bất như quy.
Những người cơ đích tay hào kiệt,
Mấy chú đuôi kia chẳng biết gì.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 11, tháng 5-1918
[1] Tên một bài trong Kinh thi, chỉ việc kẻ bầy tôi phải chịu nhục theo vua khi mất nước ở nơi đất khách, mong muốn được trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Lâm » Vịnh sử - Nguyễn Văn Quyên bài 2