23/03/2023 03:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhìn chim sẻ múa

Tác giả: Chim Trắng - Hồ Văn Ba

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 30/07/2009 12:09

 

Tôi trồng cây bưởi ba năm
Bốn năm và cũng năm năm qua rồi
Tôi trồng em xuống đời tôi
Những mong kết trái cho vui cội cành
Trồng cây hoá cá biệt tăm
Trồng người hoá bóng mãi lầm lũi đi
Sân tôi loạn cỏ xanh rì
Nhìn chim sẻ múa tôi lì lợm yêu.
04.08

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chim Trắng » Nhìn chim sẻ múa