27/05/2022 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lĩnh Nam tạp lục kỳ 1
嶺南雜錄其一

Tác giả: Uông Quảng Dương - 汪廣洋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2018 23:00

 

Nguyên tác

一劍南來兩鬢星,
肩輿隨處看丹青。
豈知庾嶺梅邊客,
卻上交州海角亭。

Phiên âm

Nhất kiếm nam lai lưỡng mấn tinh,
Kiên dư tuỳ xứ khán đan thanh.
Khởi tri Dữu Lĩnh[1] mai biên khách,
Khước thượng Giao Châu Hải Giác[2] đình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một kiếm xuôi nam hai mái đốm,
Việc công gánh vác tấm lòng trinh.
Làm khách ải Mai qua Dữu Lĩnh,
Rồi xuống Giao Châu Hải Giác đình.
[1] Còn gọi là Đại Dữu lĩnh, một trong năm ngọn núi (Ngũ lĩnh) giữa Quảng Đông và Giang Tây.
[2] Đình tại tây nam thành Liêm Châu, Quảng Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Quảng Dương » Lĩnh Nam tạp lục kỳ 1