26/10/2021 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cấp Bành Đức Hoài đồng chí
給彭德懷同志

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 08/09/2020 00:11

 

Nguyên tác

山高路遠坑深,
大軍縱橫馳奔。
誰敢橫刀立馬?
唯我彭大將軍。

Phiên âm

Sơn cao lộ viễn khanh thâm,
Đại quân tung hoành trì bôn.
Thuỳ cảm hoành đao lập mã,
Duy ngã Bành đại tướng quân.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Non cao, hố thẳm, đường xa
Ngựa phi rong ruổi, quân ta tung hoành.
Ai người lên trước giao tranh?
Chỉ viên đại tướng họ Bành mà thôi!
Tháng 10 năm 1935

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Cấp Bành Đức Hoài đồng chí