25/07/2024 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế sơ hỉ Hoàng Phủ thị ngự chí
歲初喜皇甫侍御至

Tác giả: Nghiêm Duy - 嚴維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2014 11:34

 

Nguyên tác

湖上新正逢故人,
情深應不笑家貧。
明朝別後門還掩,
修竹千竿一老人。

Phiên âm

Hồ thượng tân chính[1] phùng cố nhân,
Tình thâm ưng bất tiếu gia bần.
Minh triêu biệt hậu môn hoàn yểm,
Tu trúc thiên can nhất lão nhân.

Dịch nghĩa

Bên hồ ngày mùng một Tết được gặp người thân thiết,
Vì tình quen biết đã lâu nên không chê cười nhà nghèo.
Sáng mai, khi tiễn khách về rồi, đóng cửa lại,
Giữa cả ngàn cây tre cao, chỉ còn một thân già này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày đầu năm gặp người thân thiết
Quen biết lâu chẳng chấp nhà nghèo
Khách về đóng cửa buồn teo
Giữa ngàn cây trúc quạnh hiu ông già
Hoàng Phủ thị ngự có thể là một trong hai anh em Hoàng Phủ Nhiễm và Hoàng Phủ Tăng, cả hai đều làm thị ngự và đều là thi nhân cùng thời.

[1] Ngày mùng một Tết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Duy » Tuế sơ hỉ Hoàng Phủ thị ngự chí