28/05/2022 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt ký vọng dạ độ Trường Đài quan
六月既望夜渡長臺關

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/11/2018 15:08

 

Nguyên tác

天庭入覲命初膺,
終日馳驅繼夜騰。
戴質星車雲輔轂,
績麻山店月懸燈。
繡衣待挹皇風燠,
玉節先霑湛露凝。
仰見太平干羽化,
無關常德美同稱。

Phiên âm

Thiên đình nhập cận mệnh sơ ưng,
Chung nhật trì khu kế dạ đằng.
Đái chí tinh xa vân phụ cốc,
Tích ma sơn điếm nguyệt huyền đăng.
Tú y đãi ấp hoàng phong áo,
Ngọc tiết tiên triêm trạm lộ ngưng.
Ngưỡng kiến thái bình can vũ[1] hoá,
Vô quan Thường Đức mỹ đồng xưng[2].

Dịch nghĩa

Khi đón nhận mệnh vào triều cận thiên đình,
Suốt ngày rong ruổi tiếp đêm trằn trọc.
Xe sứ mang vật tặng, mây bám vành xe,
Quán núi chứa mè trăng treo đèn.
Áo vóc đợi vái, phong thái nhà vua ấm áp,
Cờ ngọc tiết trước đã thấm móc trong đọng.
Ngửa trông thời thái bình đức hoá múa can vũ dưới thềm,
Không có cửa quan nên gọi chung tên đẹp Thường Đức.

Bản dịch của Hoài Anh

Lệnh vào chầu vừa nhận xong,
Suốt ngày rong ruổi đêm ròng trở trăn.
Mây bám theo bánh xe lăn,
Chứa mè quán núi mặt trăng treo đèn.
Áo vóc chờ vái bệ tiền,
Cờ ngọc tiết đã thấm liền móc trong.
Thời thái bình thoả trông mong,
Không quan, Thường Đức gọi chung tên lành.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Hai khí cụ dùng để múa nhạc. Can là lá chắn làm bằng da. Vũ là cái ngù làm bằng lông đuôi chim trĩ cắm trên một cán gỗ.
[2] Nguyên chú: Nơi này không có cửa quan, nhân gọi tên là cửa quan Thường Đức, lại có tên Vô Quan, thời đó gọi là cửa quan Trường Đài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Lục nguyệt ký vọng dạ độ Trường Đài quan