17/09/2021 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoá hoa hồng

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 20:57

 

Thưa đây, một đoá hoa hồng
Và đây một án hương lòng hoang vu
Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng
Tình tôi như đóa hoa hồng
Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu
Kinh đô cát bụi bay nhiều
Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?
1942

Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Đoá hoa hồng