02/03/2021 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú cư trì thượng đình độc ngâm
晝居池上亭獨吟

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 08/01/2017 22:03

 

Nguyên tác

日午樹陰正,
獨吟池上亭。
靜看蜂教誨,
閑想鶴儀形。
法酒調神氣,
清琴入性靈。
浩然機已息,
几杖復何銘。

Phiên âm

Nhật ngọ thụ âm chính,
Độc ngâm trì thượng đình.
Tĩnh khan phong giáo hối,
Nhàn tưởng hạc nghi hình.
Pháp tửu điều thần khí,
Thanh cầm nhập tính linh.
Hạo nhiên cơ dĩ tức,
Kỷ trượng phục hà minh[1].

Dịch nghĩa

Vào lúc trưa chính ngọ dưới bóng cây râm mát,
Trong đình trên ao một mình ngâm thơ.
Lặng lẽ quan sát ong dạy bảo tính cần lao,
Tưởng nhớ tới hình ảnh thanh cao của chim hạc.
Uống rượu đúng phép để điều hoà thần khí,
Gảy đàn thanh tao nghe nhập vào tính linh.
Động cơ hành đông ngay thẳng đã ngừng,
Lại khắc gì trên ghế tre và gậy tre bây giờ?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào đúng trưa bóng cây râm mát
Đình trên ao ngâm hát một mình
Xem ong học hỏi tính tình
Ngồi nhàn tưởng nhớ bóng hình hạc xa
Rượu uống đủ điều hoà thần khí
Gảy đàn cho tâm trí thảnh thơi
Động cơ hành động ngừng rồi
Ghế tre hay trượng khắc lời gì đây?
Tác giả viết bài này khoảng năm 836 tại đông đô Lạc Dương, trong thời gian ông giữ chức thái tử tân khách tại đây. Ông thuộc phe cải cách trong triều, bị phe bảo thủ thắng thế đày ông đi nhiều nơi trong suốt gần 30 năm mới được về đông đô. Nay ý chí đấu tranh đã hết, như ông kết luận bài này.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Kỷ trượng minh: người xưa khi muốn mình theo một tôn chỉ gì, thường khắc ý đó vào ghế tre hay gậy tre để thường thấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trú cư trì thượng đình độc ngâm