06/08/2021 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 144

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 12:50

 

Người bốn mươi tuổi khoẻ triều quan[1],
Ta tuổi bốn mươi đã được nhàn[2].
Thơ có nghìn[3] lại ngâm Bính Lộc[4],
Sách chăng hai thuở hiến Điền Đan[5].
Miễn theo phu tử, phò thiên tử,
Thìn lọn nhân gian ở thế gian.
Người thế mà cười rằng: bất bả[6],
Nước yên chín thực ấy nhà yên.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Tức là làm quan đương khoẻ, còn đương hăng hái.
[2] Tác giả lúc này chưa ra thi, đến 45 tuổi mới ra làm quan dưới triều Mạc Đăng Doanh, cho nên nói “được nhàn” là kiểu trào lộng.
[4] Chưa rõ là ai.
[3] Là nói thơ chung, không phải thơ của bản thân Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vì trong bài tựa ông viết khi già cũng nói là có chỉ nghìn bài, nên ở đây khi 40 tuổi thì không thể nhiều như vậy.
[5] Người Lâm Chuy nước Tề thời Chiến Quốc. Khi Nhạc Nghị nước Yên đem quân đánh Tề đã hạ được 70 thành, Điền Đan dùng kế ly gián khiến vua Yên triệu Nhạc Nghị về. Điền Đàn liền hiến kế buộc giáo vào trâu rồi tẩm dầu đốt vào đuôi trâu thả cho chạy vào khiến quân Yên tan vỡ.
[6] Nghĩa đen là chưa chắc được gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 144