04/02/2023 13:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu
L’automne

Tác giả: Victor Hugo - Victor Marie Hugo

Nước: Pháp
Đăng bởi 101 vào 07/09/2022 00:33

 

Nguyên tác

L’aube est moin clair, l’air moin chaud, le ciel moin pur;
Les longs jours sont passés, les mois charmants finissent.
Hélas! Voici déjas les arbres qui jaunissent!…
L’automne est triste avec sa bise et son brouillard
Et l’été qui s’enfuit et un ami qui part.

Bản dịch của Phanxipăng

Bình minh kém sáng, bầu trời kém tươi
Ngày dài đã rụng, tháng đẹp qua rồi
Lạnh lẽo không gian, úa vàng cây cối
Mùa thu trĩu buồn, sương mù rơi rơi
Và hè nhẹ trôi, người tình li biệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Victor Hugo » Mùa thu