07/08/2020 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã đi đến quán thì nằm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 13:45

 

Đã đi đến quán thì nằm,
Con ve kêu không sợ, con hùm gầm không lo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã đi đến quán thì nằm