26/05/2024 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm giang đối nguyệt

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 26/12/2022 05:30

 

Phiên âm

Thử ý phiền khâm lộ trở tu,
Trầm qua phù lý vị hoàng mưu.
Tuyệt lân kim tịch thiên sơn nguyệt,
Hoàn tống quy nhân nhất diệp chu
Vân thuỷ quang dao thiên vũ sảng,
Ngư long thanh tịch dạ đào lưu.
Tiếu thâu Bạch truyện Tầm giang khách,
Do hữu tỳ bà bạn quyện du.

Dịch nghĩa

Oi bức thấm vào áo, đường đi khó kéo dài,
Chuyện dưa chìm mận nổi chưa kịp suy tính.
Thương nhất vầng trăng trên núi thẳm đêm nay,
Vẫn theo tiễn người về trên lá thuyền nhẹ lướt.
Mây nước lấp loáng, bầu trời thênh thang,
Ngư long yên ắng, chỉ còn nghe tiếng sóng xô trong đêm.
Cười mình thua người khách bến Tầm Dương trong thơ họ Bạch,
Song vẫn còn tiếng tỳ bà làm bạn với du khách đang mệt mỏi.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Đường cứ dài thêm, áo thấm nồng,
“Dưa chìm mận nổi” tính chưa xong.
Thương trăng trên núi tròn đêm thẳm,
Tiễn khách về quê nhẹ lá bồng.
Mây nước lung linh trời thoáng đãng,
Cá rồng yên ắng, sóng long bong.
Cười mình thua khách Tầm Dương ấy,
Song có tỳ bà làm bạn chung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tầm giang đối nguyệt