21/05/2024 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia hương vịnh
家鄉詠

Tác giả: Phạm Đình Kính - 范廷鏡

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 22:52

 

Nguyên tác

自象林來西漢先,
至天本地立壯田。
五家海處皆農戶,
千載貧中造孝元。
拒漢白公麃大敬,
封神丁主作前巛。
有功於國於民在,
萬古清名日月玄。

Phiên âm

Tự Tượng Lâm lai Tây Hán tiên,
Chí Thiên Bản địa lập trang điền.
Ngũ gia hải xứ giai nông hộ,
Thiên tải bần trung tạo hiếu nguyên.
Cự Hán, Bạch công tiêu đại kính,
Phong thần Đinh chúa tác tiền xuyên.
Hữu công ư quốc ư dân tại,
Vạn cổ thanh danh nhật nguyệt huyền.

Dịch nghĩa

Tổ tiên từ Tượng Lâm về thời Tây Hán,
Đến vùng đất Thiên Bản để lập ra trang điền.
Năm nhà vùng biển đều làm ruộng,
Ngàn năm trong nghèo khó lấy đạo hiếu làm đầu.
Cụ Bạch chống quân Hán được kính trọng,
Phong thầ, vua Đinh chiếm ngôi đầu.
Công với nước với dân vẫn còn lưu,
Thanh danh muôn đời được lưu truyền cùng mặt trăng mặt trời.

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Từ Tượng Lâm, thời Hán đến đây,
Định cư Thiên Bản chọn vùng này.
Năm nhà cày cấy luôn cần mẫn,
Vạn đại nghèo đeo, hiếu trọn đầy.
Chống Hán Bạch công nêu chí cả,
Phong thần Đinh chủ xứng ngôi thay.
Có công vì nước, thương dân chúng,
Muôn thuở thanh danh rạng tháng ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Kính » Gia hương vịnh