23/03/2023 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọn đèn dầu

Tác giả: Hoàng Liên Sơn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 29/06/2014 15:33

 

Ngọn đèn dầu bắt đầu biết thức
Từ lúc con cắp sách tới trường.

Bữa chiều mẹ nhìn cha không rõ mặt
Nhưng vở con chữ vẫn tỏ lối hàng
Hạ muỗi ran hay đông gió lạnh lùng
Giữa muôn tiếng côn trùng một mình con còn thức.

Rồi đèn cùng con tới miền xa ao ước
Mẹ trông theo bóng nhỏ bùi ngùi
Nửa tin nửa lo lòng mẹ bồi hồi
Như cửa nhà mất chìa đêm nửa cài nửa khép.

Qua những ngày bấc đèn cháy hết
Phao đèn rơi, lọ mực thế phao đèn
Chấm sáng mong manh, lòng tin vững bền
Con lớn khôn, con thay dầu bằng điện.

Nhưng chẳng bao giờ con có thể quên
Ngọn đèn dầu
Lấy từ bàn thờ
Những người đã khuất.
Bài thơ đã đăng trên Văn nghệ quân đội số 769 (tháng 03 năm 2013).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Liên Sơn » Ngọn đèn dầu