27/11/2021 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 3
陪鄭廣文遊何將軍山林其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 15:58

 

Nguyên tác

萬里戎王子,
何年別月支。
異花開絕域,
滋蔓匝清池。
漢使徒空到,
神農竟不知。
露翻兼雨打,
開坼日離披。

Phiên âm

Vạn lý Nhung vương tử,
Hà niên biệt Nguyệt Chi[1]?
Dị hoa khai tuyệt vực,
Tư mạn tạp thanh trì.
Hán sứ đồ không đáo[2],
Thần nông cánh bất tri.
Lộ phiên kiêm vũ đả,
Khai sách nhật ly phi.

Dịch nghĩa

Con của vua người Nhung xa cách đây cả vạn dặm,
Năm nào đã rời xứ Nguyệt Chi.
Nơi bờ vực thẳm hoa lạ nở,
Tươi tốt lan ra tới ao trong.
Sứ nhà Hán đã không hề tới đó,
Và vua Thần Nông cũng không hề biết đến giống hoa này.
Sương lật với gió vùi loại hoa này,
Thế mà nó vẫn nẩy nở ngày một tươi tốt.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vạn dặm con vua Nhung,
Năm nào Nguyệt Chi bỏ.
Tươi mát tận ao trong,
Bờ vực hoa lạ nở.
Sứ Hán chẳng tới rồi,
Thần nông cũng chẳng rõ.
Gió lùa với sương thấm,
Nứt nẻ ngày rực rỡ.
(Năm 753)

[1] Vùng đất sinh hoạt của người Nhung.
[2] Ý nói sứ Hán không tới Nguyệt Chi để lấy giống hoa về. Nhắc chuyện Trương Khiên 張騫, sứ nhà Hán, đi thám hiểm vùng tây bắc Trung Quốc, đã mang về nhiều thổ sản.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 3