19/01/2022 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 64
64

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/06/2011 02:26

 

Nguyên tác

While I walk to my King's house at the end of the day the travellers come to ask me —
"What hast thou for King's tribute?"
I do not know what to show them or how to answer, for I have merely this song.
My preparation is large in my house, where the claim is much and many are the claimants.
But when I come to my King's house I have only this single song to offer it for his wreath.

Bản dịch của Song Tuyết

Cuối ngày khi tôi đến nơi Đức Vua ngựa trị, những lữ hành đến hỏi tôi:
"Anh mang gì làm lễ vật?"
Tôi chẳng biết đưa ra cái gì hay trả lời họ ra sao, bởi tôi chỉ có một khúc ca này.
Tôi chuẩn bị bao nhiêu thứ ở nhà, nơi đó thật nhiều thỉnh cầu và cũng thật nhiều người đòi hỏi.
Nhưng khi tôi đến nơi Đức Vua ngự trị tôi chỉ có mỗi khúc ca này làm vòng hoa dâng người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 64