25/07/2024 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo khởi
早起

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 10/06/2010 21:51

 

Nguyên tác

三千客夢曲肱餘,
一辨清香數卷書。
院宇蛩聲霜落後,
池塘梅影月斜初。
燈前賓主留殘夜,
分外功名付太虛。
村北村南雞喔喔,
仰瞻星斗整朝裾。

Phiên âm

Tam thiên[1] khách mộng khúc quăng[2] dư,
Nhất biện thanh hương sổ quyển thư.
Viện vũ[3] cùng thanh sương lạc hậu,
Trì đường mai ảnh nguyệt tà sơ.
Đăng tiền tân chủ lưu tàn dạ,
Phận ngoại công danh[4] phó thái hư[5].
Thôn bắc thôn nam kê ốc ốc,
Ngưỡng chiêm tinh đẩu chỉnh triều cư.

Dịch nghĩa

Giấc mộng của người khách trong Tam thiên thế giới còn lưu trên tay gối,
Phân biệt được rành rẽ mùi hương ngan ngát bay ra từ mấy quyển sách.
Tiếng dế kêu ngoài hiên, sau khi sương rụng hết,
Bóng hoa mai dọi xuống ao hồ cùng với ánh trăng vừa lặn.
Trước đèn, chủ và khách cố lưu đêm tàn (chưa vội tiễn đi),
Thân phận ở ngoài công danh phó cho trời đất.
Thôn bắc, thôn nam gà đã gáy râm ran,
Ngửa mặt nhìn sao Bắc Đẩu, chỉnh lại vạt áo để vào chầu.

Bản dịch của Quách Tấn

Co tay chợt tỉnh mộng Ta Bà,
Mát mẻ phòng văn sách thoảng hoa.
Tiếng dế kêu sương thềm gió rụng,
Cành mai dợn sóng bến trăng tà.
Trước đèn chủ khách cầm đêm lụn,
Ngoài nẻo công danh phó ngựa qua.
Thôn bắc, thôn nam gà gáy rộ,
Ngẩn nhìn tinh đẩu ánh ngân sa.
[1] Gọi tắt của “tam thiên thế giới”, tiếng nhà Phật chỉ vũ trụ, đồng nghĩa Cõi Sa Bà.
[2] Tay co lại (để gối đầu).
[3] Sân và hiên, ý nói nhà cửa cao sang.
[4] Thân phận không màng đến công danh.
[5] Cũng như Thái không, chỉ bầu trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tảo khởi