16/06/2024 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm Tết

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 17:16

 

Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo,
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu.
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy,
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu.
Bánh chưng[1] sắp gói, e nồm chảy,
Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu.
Thôi thế thì thôi, đành tết khác,
Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo!
Tiêu đề có bản chép là Tết đến.

[1] Có bản chép “Bánh đường”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Cảm Tết