20/05/2022 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc tân thị Từ Công điếm
宿新巿徐公店

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2008 23:19

 

Nguyên tác

篱落疏疏一徑深,
樹頭花落未成陰。
兒童急走追黃蝶,
飛入菜花無處尋。

Phiên âm

Ly lạc sơ sơ nhất kính thâm,
Thụ đầu hoa lạc vị thành âm.
Nhi đồng cấp tẩu truy hoàng điệp,
Phi nhập thái hoa vô xứ tầm.

Bản dịch của Hoàng Năm

Bên bức rào thưa một lối mòn
Hoa cây rụng hết lá còn non
Bướm vàng trẻ nhỏ nô đùa đuổi
Bướm trốn vào hoa hết nỗi tìm
Nguồn: Thiên gia thi, NXB Văn hoá dân tộc, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Túc tân thị Từ Công điếm