16/09/2021 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc tân thị Từ Công điếm
宿新巿徐公店

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2008 23:19

 

Nguyên tác

篱落疏疏一徑深,
樹頭花落未成陰。
兒童急走追黃蝶,
飛入菜花無處尋。

Phiên âm

Ly lạc sơ sơ nhất kính thâm,
Thụ đầu hoa lạc vị thành âm.
Nhi đồng cấp tẩu truy hoàng điệp,
Phi nhập thái hoa vô xứ tầm.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Lối mòn bên bức rào thưa
Hoa vừa rụng hết lá chưa nên tàn
Trẻ con đuổi bắt bướm vàng
Lẩn vào hoa cải bướm sang khó tìm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Túc tân thị Từ Công điếm