31/03/2023 23:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những cánh thiếp Tết bài 3

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 15:40

 

Ấp ủ men xuân lòng đất nước
Từ xưa chưa lỗi hẹn bao giờ
Cũng như hoa, đến mùa xuân, nở
Mực, đến mùa xuân, dậy ý thơ

Giấy trải tờ hồng làn má thắm
Bút rơi giọt xạ nét mi huyền
Nàng xuân diễm diễm cười trong sách
Lời ngọc câu vàng chữ nhoẻn duyên
Tết năm Nhâm Thìn 1952

Nguồn: Đông Hồ, “Những cánh thiếp Tết”, Tạp chí Bách khoa, số 49, ra ngày 15-1-1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Những cánh thiếp Tết bài 3