28/10/2021 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gởi cố nhân (I)

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2012 20:37

 

Sáng sớm hôm nay lúc đến trường
Mình vừa tiếp được bức thư Dương
Trông qua nét chữ nhìn quen lắm
Đọc đến lời văn cảm lạ thường
Sực nhớ lại hồi năm khú đế
Ngồi buồn tán chuyện bảy đời vương
Tưởng chừng như mới hôm qua đó
Thấm thoắt nay đà mấy nắng sương
1941
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Gởi cố nhân (I)