19/10/2021 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió nam non thổi lòn hang dế

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:46

 

Gió nam non thổi lòn hang dế,
Tiếng anh học trò mưu kế để đâu?
- Mưu kế anh để lại nhà,
Ai dè em hỏi anh mà đem theo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió nam non thổi lòn hang dế